14 Ara 2017 Perşembe

Serviks Kanseri Etkinlikleri Ek 24857147Serviks Kanseri Etkinlikleri Ek 25061599

2017 Yılı Serviks Kanseri Etkinlikleri nedeniyle geniş halk kesimlerinin bilinçlendirilmesi Kırıkkale ilinde bulunan tüm resmi kurum ve özel sağlık kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, görsel ve yazılı medya kuruluşlarının Müdürlüğümüzle işbirliği içinde katılımlarının sağlanması hedeflendi.

2017 Yılı Serviks Kanseri Faaliyetleri;

* “Serviks Kanseri, Nedenleri, Belirtileri, Tarama, Korunma ve Erken Tanı” ile ilgiliKanser Birimimiz tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlandı.

* Müdürlüğümüz Kanser Birimi tarafından konunun önemine binaen el broşürleri hazırlanarak halkımıza dağıtılmak üzere Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, il ve ilçe hastanelere, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve Aile Sağlığı Merkezlerine gönderilerek, düzenlenen eğitimlerde dağıtılarak halkın KETEM’e yönlendirilmesi sağlandı.

* Kanser Birimimiz tarafından konunun anlam ve önemine binaen, ilimizde bulunan tüm hastanelere, Toplum Sağlığı Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) bilgi verildi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, il ve ilçe hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri tarafından verilen eğitimler neticesinde faaliyet formları düzenlenerek Müdürlüğümüze bildirimleri yapıldı.

* “Serviks Kanseri Etkinlikleri”  nedeniylehalkımızı kanser konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kanser ile ilgili sloganların yer aldığı afişler Müdürlüğümüze bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve KETEM de halkın rahatlıkla görebileceği yerlere asıldı.

* Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Serviks Kanseri Etkinlikleri” dolayısıyla aşağıdaki plan dâhilin de halk eğitimleri yapıldı.

* Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Sağlığı Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları tarafından 2017 Yılı Serviks Kanseri Etkinlikleri çerçevesinde “Serviks Kanseri Nedenleri, Belirtileri, Tarama, Korunma, Erken Tanı ” konulu eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlere 446 kişi katılmıştır.

* Bahşılı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sağlık personeline yönelik “Serviks Kanseri Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Erken Teşhisin Önemi” konulu hizmetiçi eğitim düzenlenmiş olup eğitime 49 kişi katıldı.

* DeliceToplum Sağlığı Merkezi tarafından Delice tekstil atölyesi ve Delice Kuran Kursu’nda hizmetiçi eğitim düzenlenmiş olup eğitime 20 kişi katıldı.

*  Karakeçili İlçe Devlet Hastanesi ve  Karakeçili Halk Eğitim Merkezi’nde “Serviks Kanseri Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Erken Teşhisin Önemi” konulu 15 kişiye eğitim verildi.

* Karakeçili İlçe Devlet Hastanesi’nde Karakeçili İlçe Hastanesi’nde “Serviks Kanseri Etkinlikleri” dolayısıyla sağlık personeline yönelik “Meme Kanseri Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Erken Teşhisin Önemi” konulu hizmetiçi eğitim düzenlenmiştir. Eğitime 5 kişi katılmıştır.

* Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi Kılıçlar Kuran Kursu’nda 15 kişiye “Serviks Kanseri” konulu halk eğitimi gerçekleştirilmiş ve kanser taraması yaptırmaları için KETEM’e yönlendirilmiştir.

* Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi Yahşihan Merkez Kuran Kursu’nda 16 kişiye Irmak Halk Eğitim Kursu’nda 10 kişiye Irmak Kuran Kursu’nda 17 kişiye  “Serviks Kanseri” konulu halk eğitimi gerçekleştirilmiş ve kanser taraması yaptırmaları için KETEM’e yönlendirilmiştir.

* Sulakyurt İlçe Devlet Hastanesinde 31 sağlık personellerine hizmet içi  eğitim verildi.

* ÇelebiToplum Sağlığı Merkezinde çalışan 38 sağlık personellerine hizmet içi  eğitim verildi.

* BalışeyhToplum Sağlığı Merkezi’nde Balışeyh Halk Eğitim Merkezi ve Balışeyh Merkez Kuran Kursu, Balışeyh TOKİ Kuran Kursu ve Kulaksız Kuran Kursu’nda 60 kişiye serviks kanseri konulu eğitim verildi.

İlimizde gerçekleştirilen kanser konusunda eğitimler ay ile sınırlı kalmadan, yıl boyunca Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, il ve ilçe hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri ile koordineli olarak etkin bir şekilde sürdürülecektir.

 

Serviks Kanseri Etkinlikleri Ek 124857152 Serviks Kanseri Etkinlikleri Ek 24856738