22 Şub 2018 Perşembe

yozgat201706yozgat201704

 

İLÇE ADI 15 EYÜL DÜNYA PROSTAT GÜNÜ- MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİKLERİ
KANSER BİRİMİ Kanser Birimimizce 11-12-13 Ekim tarihlerinde Novada Alışveriş Merkezinde stand açılarak, Meme Kanseri ve 15 Eylül Prostat Kanseri konulu  broşürler dağıtılmıştır.Müdürlüğümüz sitesinde Meme Kanseri ve Prostat Kanserinin önemini belirten yazılar yayınlanmıştır.
MERKEZ 17 Ekim 2017 tarihinde;Toki Dikiş Nakış Kursunda 1 öğretici ve 15 kursiyere,Toki Kuran Kursunda 1öğretici 20 kursiyere, Toki Maveraevleri Kuran Kursunda 1 öğretici 20 kursiyere,Umre Cami Kuran Kursunda 1 öğretici 20 kursiyere,Kandil Cami Kuran Kursunda 1 öğretici 30 kursiyere,18 Ekim tarihinde Kayumzade Kuran Kursunda 1 öğretici ve 12 kursiyere, Karslıoğlu Kuran Kursunda 1 öğretici 20 kursiyere,Şeyhzade Kuran Kursunda 1 öğretici ve 30 kursiyere, Hz. Hatice Kuran Kursunda 1 öğretici 25 kursiyere,19 Ekim tarihinde Bahçeşehir Kursunda 1 öğretici ve 21 kursiyere,Abdulhamithan Kuran Kursunda 1 öğretici 32 kursiyere, Panoromaevleri Kuran Kursunda 1 öğretici ve 21 kursiyere,Yıldıztepe Kuran Kursunda 1 öğretici 20 kursiyere,20 Ekim tarihinde;Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan 15 sağlık personeline, Nohutlu Baba Kız Kuran Kursunda 1 öğretici 50 kursiyere,İmamoğlu Kuran Kursunda 1 öğretici ve 15 kursiyere , Yeni Cami Kuran Kursunda 2 öğretici 60 kursiyere, İmam-ı Azam Kuran Kursunda 2 öğretici 20 kursiyere, Toki Hüzn-i Baba Kuran Kursunda 1 öğreticive 15 kursiyere Ekim  Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme kapsamında eğitim verilmiş el broşürleri dağıtılmıştır.14.09.2017 tarihinde gidilen Tayyip Köyünde 50 vatandaşa konu ile ilgili eğitim verilmiştir.Merkeze bağlı Aile Hekimlerine 15 Eylül Prostat Günü ve Meme Kanseri Bilinçlendirme  kapsamında 620 broşür dağıtılmıştır.Merkeze bağlı kahvehanelerde 180 adet broşür dağıtılmıştır.Ayrıca Merkez TSM tarafından Yimpaş AVM’de stand açılarak 100 vatandaşa konu hakkında eğitim verilmiştir.
AKDAĞMADENİ Akdağmadeni Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 15 Eylül Dünya Prostat Günü ve Meme kanseri bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde;prostat ve meme kanseri bilinçlendirme, erken tanı ve teşhis yöntemleri konularında bilgilendirmeler yapılmış, aile sağlığı merkezlerinde broşürler dağıtılmıştır. Pazar yerinde kurulan standta broşürler dağıtılmıştır, halk bilgilendirilmiş, 433 kişiye eğitim verilmiştir.
BOĞAZLIYAN Dünya Prostat Günü ve Meme Kanseri etkinlikleri çerçevesinde 21 sağlık personeline,167 hastaya eğitim verilmiş, broşürler tüm birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında dağıtılarak ,afişler görünür yerlere asılmıştır.
ÇAYIRALAN Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Meme Kanseri ve 15 Eylül Dünya Prostat Günü ile ilgili 15 sağlık personeline ve 13 kişiye  konu hakkında eğitim verilmiştir.Afiş ve broşürler dağıtılmıştır.
ÇANDIR İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde çalışan 22 sağlık personelimize ve 25 vatandaşa Meme  Günü etkinlikleri ve 15 Eylül Dünya Prostat Günü çerçevesinde  eğitim verilmiş, afiş ve broşürler dağıtılmıştır.
ÇEKEREK Çekerek TSM tarafından, 15 Eylül Prostat Kanseri Günü ve Meme Kanseri kapsamında ilçemizde 35 sağlık personeline hizmetiçi eğitim verildi.Çekerek TSM olarak Kanser Tarama Aracında 73 kişiye tarama yapılarak mamografi çekilmiştir.
ŞEFAATLİ Meme Kanseri ve 15 Eylül Dünya Prostat günü etkinlikleri kapsamında;Şefaatli Toplum Sağlığı Merkezi personellerimiz tarafından 23 çalışana hizmetiçi eğitim, 30 vatandaşa ise bilgilendirme eğitimi verilmiştir.
SARIKAYA Sarıkaya TSM olarak Meme ve Prostat kanseri için hizmet için TSM tarafından verilmiş olup20 TSM personeli 20 ASM personeli olmak üzere 40 kişiye eğitim verilmiş olup,Toplum Sağlığımızca yapılan eğitimlerde 127 vatandaşa eğitim verilmiş,broşürler dağıtılmıştır.Ayrıca bir Kuran Kursu ziyaret edilerek 20 kursiyere eğitim verilmiştir.
SORGUN Toplum Sağlığı Merkezimize bağlı 23 personele eğitim verildi.Hasta ve hasta yakınlarına ASM personeli tarafından eğitim verildi.Broşürler halka dağıtıldı ve afişler asıldı.Halkı bilinçlendirmek amacıyla 92 kişiye eğitim verildi.Halkı bilinçlendirmek amacıyla toplum sağlığı merkezimizin web sitesinde bilgilendirici yazılar yayınlandı.
YERKÖY 15 Eylül Dünya Prostat Günü ve Meme Kanseri Etkinlikleri çerçevesinde toplu alanlarda 50 kişiye eğitim verilmiştir.İlçe Aile Sağlığı Elemanları ve Aile Hekimlerine(34 kişi) konunun önemi hakkında eğitim verilmiştir.İlçemiz İlkokul ve Liselerinde broşür dağıtıldı.Sağlıklı Yaşam Aracında yapılan eğitim etkinliğinde konuya yer verildi.Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi ve Yerköy Fen Lisesinde Toplam 170 kişiye Meme Kanseri ve 15 Eylül Dünya Prostat Günü hakkında eğitim verildi.Eğitim materyalı olarak afiş ve broşürler dağıtılmıştır.İlçemiz gazetesinde meme kanseri hakkında farkındalığı artırmak amacıyla yazı yayınlanmıştır
AYDINCIK Aydıncık İlçe Hastanesi Uzman Hekim Polikliğinde gelen 15 hastaya, Acil Birimine gelen 20 hastaya, Aydıncık Aile Hekimliği Birimlerine gelen 25 hastaya, Baydiğin Asm’de 27 hastaya, kurumumuzda görev yapan 17 personele 15 Eylül Dünya Prostat Günü etkinliği hakkında halka eğitimler verilmiştir.
SARAYKENT Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi persnonelleri 06.11.2017 tarihinde‘’15 Eylül Dünta Prostat Günü- Meme Kanseri biliçlendirme etkinlikleri kapsamında Ozan kasabasında  17 vatandaşa ve Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan 15 kişiye konuile ilgili eğitim verilmiş, afiş ve broşürler dağıtılmıştır.
KADIŞEHRİ 15 Eyül Dünya Prostat Günü ve Meme Kanseri etkinlikleri bünyesinde 20  Hastane personeli, Aile Hekimlikler ve Aile Sağlığı elemanlarına,21  vatandaşa konu hakkında bilinçlendirme yapılmıştır.
YENİFAKILI 15 Eylül Dünya Prostat günü ve Meme kanseri bilinçlendirme etkinlikleri çevresinde  Yeni Fakılı TSM tarafından halkımızdan 20kişiye ve hastanemiz personellerinden 9 kişiye konu  ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir.Etkinlik çerçesinde eğitim broşürü dağıtımı yapılmıştır.

yozgat201702yozgat201707yozgat201705yozgat201708