22 Şub 2018 Perşembe

untitled

* Kanser tanısı konup, kanser tedavisi yapılan bütün hastanelerde ve merkezlerde yılda 600 yeni kanser olgusu başına bir eleman düşecek şekilde, uygun sayıda kanser kayıt elemanı tam zamanlı olarak görevlendirilir.

* Kanser Kayıt Elemanlarına hastane otomasyon sistemine giriş hakkı verilir.

* Kanser Kayıt Elemanlarına hastane arşivine giriş hakkı verilir.

* Kanser Kayıt Elemanlarına patoloji, bronkoskopi, nükleer tıp, kemoterapi ünitesi,radyoterapi ünitesi vb. bölümlerine ve bu bölümlerin bütün kayıtlarına ulaşma hakkı verilir.

* Kanser Kayıt Elemanlarına hastane servislerine ve birimlerine hastane yönetiminin belirleyeceği saatlerde giriş hakkı ve servis protokol defterleri üzerinde çalışma

hakkı verilir.

* Kanser Kayıt Elemanlarına hastane poliklinik kayıt defterleri üzerinde hastane yönetiminin belirleyeceği saatlerde çalışma hakkı verilir.

* Gezici Kanser Kayıt Elemanlarına hastane kanser kayıt elemanları ile birlikte çalışma ortamı ve kolaylığı sağlanır.

* Kanser Kayıt Elemanları kimlik kartlarını çalışma saatleri boyunca kimlik kartlarını üzerinde taşır.

* Kanser Kayıt Elemanlarının çalışması için gizlilik yönergesi gereğince kilitli bir oda, arşiv dolabı ve adlarına şifrelenmiş donanımlı bir bilgisayar ve internet erişimi sağlanır. Internet TC. Kimlik, sosyal güvence v.b. sosyo-demografik verilerin tamamlanması ve merkezle bilgi alışverişi için gereklidir.

* Kanser Kayıt Elemanlarına santralden veya direkt dış hat telefon bağlanması sağlanır.

* Bilgi işlemden ICD-10 kodlama sistemine göre belirli aralıklarla malign vakaların listelerinin verilmesi sağlanır.