14 Ara 2017 Perşembe

namikcevik2

Özgeçmişi:

Konya Beyşehir’de ilçesinde 1934 yılında doğmuştur. Lise eğitimini 1953’te Konya Lisesi’nde, lisans eğitimini ise 1959’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden tamamlamıştır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsünde asistan olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitimine başlamıştır. Asistanlığın son senesinde Prof. Dr. Burhan Say gözetiminde “Pediatrik Hematoloji” konusunda tez çalışmalarını yürütmüştür. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlığını (1963) almasını takiben aynı yıl eşi Dr. Necla Çevik ile birlikte ABD’nin Virginia eyaleti Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde yan dal asistanlığına başlamıştır. Çevik, 1965 yılı Temmuzunda Virginia’dan New York’a geçmiş ve burada Sloan Kettering Research Institute ve Memorial Cancer Center’de “Pediatrik Onkoloji Çocukluk Çağı Kanserleri” bölümünde yan dal asistanlığına başlamıştır. Bu kurumlarda, alanında uzman kişilerle çalışma olanağına sahip olmuştur.

Türkiye’ye 1966 yılında dönen Çevik, önce Ankara’da Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları başasistanı olarak göreve başlamış, Mayıs 1970-Kasım 1971 yılları arasında askerlik hizmetini Konya Askeri Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak tamamlamıştır. Kasım 1971’de hocası Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın daveti üzerini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk icraat olarak, o güne kadar Türkiye’de bulunmayan “Pediatrik Onkoloji” Bilim Dalını kurmuş ve çalışmalarını özellikle çocukluk çağı kanser hastalarının tedavileri yönünde yoğunlaştırmıştır.

Prof. Dr. Namık Çevik, 1969 yılında dışarıdan başvuru ile sınava girerek Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti ünvanını almıştır. Çevik, 1975 yılında profesörlüğe, 1981’de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Başhekimliğine, 1981’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığına, 1981’de de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü Müdürlüğüne getirilmiştir.

Prof. Dr. Namık Çevik, 1982 yılında Türkiye’de Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi yan dal uzmanlıklarını almıştır. Aynı yıl, 2547 no.lu yasa çerçevesinde Prof. Dr. Dinçer Fırat ile birlikte Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyelerinde birer Onkoloji Enstitüsü kurulmasına ön ayak olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Dalında geçirdiği 16 yıl boyunca (1971–1987) beşbinin üstünde “Çocukluk Çağı Tümör Vakası” tanı ve tedavisini yönetmiş ve asistanlara ilk günden itibaren eğitime başlamak suretiyle bugün Türkiye’de mevcut pediatrik onkolog ve pediatrik onkoloji öğretim üyelerinin yetişmelerine katkısı olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki hizmetleri sonrasında, İzmir’ de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Çevik, Pediatrik Hemotoloji ve Onkoloji bilim dallarını kurarak bu alandaki hizmetlerini sürdürmüştür. Türkiye’nin III’ncü Onkoloji Enstitüsünü 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurmuştur.

Dr. Namık Çevik, iki devre rektörlük yaptıktan sonra 1996 yılında bu görevden ayrılmış, 1998 yılında da kendi isteği ile emekli olmuştur. Mayıs 2000 tarihinde Başkent Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak göreve başlamıştır. Çevik, 2004 yılından itibaren de Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Dr. Namık Çevik’in 39 u yabancı dilde olmak üzere 89 bilimsel yayını 42’si uluslararası kongrelerde sunulmuş  92 bildirisi ve yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Kendisi Prof. Dr. Necla Çevik ile evli ve iki çocuk, üç torun sahibidir.