CanReg18.10.2017Asssss

 

Günümüzde ulusal kanserle mücadele planının önemli stratejilerinden birisi kanser kayıt elemanı yetiştirmektir. Kanser kayıt verisini toplayacak kayıt elemanı tıbbi terminolojiyi bilmesi yanında ulusal ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayan kanser kayıt kuralları konusunda eğitilmesi gerekir. Veri toplayan kanser kayıt elemanlarının bilmesi gereken kanser kayıt kuralları Dünya Sağlık Örgütüne bağlı kuruluşlar (WHO/IACR-International Association of Cancer Registries; WHO/IARC-International Agency for Research on Cancer; WHO/ENCR-European Network of Cancer Registries ve MECC-Middle East Cancer Consortium) tarafından ulusal ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlamak üzere standartlaştırılmıştır.  Bu standartları sağlamak üzere Kanser Daire Başkanlığı tarafından  veri toplayan illerimizde görevli kanser kayıt elemanlarına aşamalı olarak kanser kayıtçılığı eğitimi verilmektedir.

  

Toplumda kanserin görülüş sıklığı, özel grupların risk düzeyleri, kanser tiplerinin insidans ve mortalitesi gibi bilgilerin özel olarak hazırlanmış Bilgisayar Programına kayıt edilmesi gerekmektedir. Kanser Kayıtçılığında Canreg Bilgisayar Programı olarak bilinen; Epidemiyoloji, kanser paternlerinin belirlenmesi, kanser yükünün tanımlanması, hedef popülasyonların belirlenmesi,  tedavi şekillerinin tanımlanması, hasta sağ kalımlarının ölçülmesi amaçlanmaktadır.

 

Canreg-4 Bilgisayar Programı Eğitimi 16-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılan eğitime;   Aksaray, Ankara, Bartın, Bursa, Çanakkale, Denizli,  Edirne, Eskişehir, Gaziantep,  Kahramanmaraş, İzmir, Mersin, Konya, Kayseri, Samsun, Yalova ve Zonguldak illerinden kanser kayıt elemanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

 

CanReg18.10.201701CanReg18.10.201703CanReg18.10.201702CanReg18.10.201704