m1as

Kanser konusunda uluslararası ve ulusal düzeyde deneyimlerin paylaşılması amacıyla ulusal ve uluslararası çalışmalar çok önemlidir. Ülkemizde kanserle mücadeleyi güçlendirmek ve erken tanı oranlarını artırmak amacıyla Kanser Daire Başkanlığı Genç Birikim Derneği ile işbirliği ile 24-30 Mayıs tarihleri arasında “Melanoma, Meme ve Kolorektal Kanserler” konularının ele alınacağı 6.Uluslararası Onkoloji Günleri düzenlendi.

Muş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; yurt dışından  25 ülkeden katılımcılar, yurt içinden de Sivas, Trabzon, İstanbul, Tokat, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Van, Çorum, Gaziantep, Erzurum gibi kanser hastaları yardımlaşma ve dayanışma dernekleri, kanserin erken teşhisinde görevli Kanser Erken Tanı ve Tedavi (KETEM) çalışanları ile kanseri tedavi eden konusunda uzmanların katılımı ile gerçekleşti

Kanser Daire Başkanımız Sayın Doç. Dr. Murat Gültekin’in açılış konuşmasında Kanseri önlemede erken tanı ve korunmanın önemine vurgu yaparak Ulusal Kanser Kontrol Programı çerçevesinde tüm Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerini de kapsayacak şekilde planlamalar yapıldığını ifade etti. Kanser taramaları ve kanser tedavileri ile Palyatif Bakım Hizmetlerinin tüm yurtta homojen bir şekilde ulaşılabilirliğinin sağlanması için alt yapı çalışmalarının tamamlandığını ve halkımızın da katılımı ve desteğini beklediğini ifade etti. Sayın Gültekin tüm kurum ve kuruluşların kansere karşı el ele vererek doğru bilgilendirilmesi ile toplumsal bilincin sağlanacağına inanıyorum dedi.

Genç Birikin Derneği Başkanı Salih Yüce, "Hastalar ve hasta yakınları bu sorunla her gün yüzleşen insanlar olarak, çevrelerine bu konuda bilinç kazandırabilmek için aktif rol üstlenmelidirler. Hastaların ve kanserle mücadele konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilmeleri, bunların aktif parçaları olabilmeleri ve tüm bunları paylaşabilmeleri için uluslar arası platformlarda yer almaları, yurtdışında ve yurtiçinde düzenlenen faaliyetlere katılmaları gerekmektedir dedi.

6.Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri açılış konuşmaları ve bilimsel oturumların ardından katılımcılar kansere dikkat çekmek adına Muş Belediyesi önünde toplanıp halay çekip Muş Valiliğin önüne kadar Kansere Karşı El Ele yürüyüşü yaptılar.

m5m6  m7 m8