22 Mar 2018 Perşembe

israatik

 

Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde kanser istatistikleri aktif kanser kayıtçılığı sistemi ile toplanmaktadır. Aktif kanser kayıtçılığı 2002 yılında sadece 2 ilimizde uygulanırken, 2013 yılı itibariyle 81 ilimizde uygulamaya geçmiştir. Bu şekilde de dünya nüfusunun sadece %14’ünde aktif kanser kayıtçılığı yapılırken, ülkemizde bu oran %100’e ulaştırılmıştır. Ayrıca 2015 itibariyle kanser bildirimi zorunlu bir hastalık haline getirilmiş ve kanser hastalarının hastanelerden elektronik bildirimi zorunlu kılınmıştır.

 

 Kanser; teşhisten tedaviye uzun bir sürece yayılmış dinamik bir hastalıktır. Bu nedenle aktif kanser kayıtçılığı süreci de sadece basit bir form doldurma işi değildir. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de aktif kanser kayıtçılığında doğru veri elde etme süreci çok komplike ve uzundur. Bu süreçte öncelikle çeşitli kaynaklardan gelen veriler kayıt merkezinde toplanır,derlenen bilgi formlarının her birinin "iç kontrolü" yapılır,veriler bilgisayardaki veri tabanına eklenir,"formlar arası kontrol" ya da "duplikasyon kontrolü" yapılır, veritabanında derlenen veriler tablolar halinde sunulur, son aşamada ise veriler işlenerek cinsiyete, yaş gruplarına göre insidans hızı, mortalite hızı gibi değerler elde edilir. Kanser istatistikleri yayınlanmadan önce Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi olan hocalarımız ve DSÖ Uluslararası Kanser Ajansı tarafından değerlendirilerek tam ve kaliteli veri raporlarda sunulur.

 

Komplike olan veri elde etme ve veriyi değerlendirme sürecinden dolayı dünyanın çoğu ülkesinde kanser istatistikleri en az 2 yıl geriden gelmektedir. Örneğin, dünyada da uluslararası kanser araştırma ajansı kanser istatistikleri (GLOBOCAN) 2012 için yapılmış tahminlerden, Kanada kanser istatistikleri 2010 yılı gerçek verilerinden, İngiltere kanser istatistikleri 2011 yılı verilerinden yine İngiltere ölüm istatistikleri 2012 yılı verilerinden, Dünya Sağlık Örgütü’nün kanser istatistikleri ise 2012 yılı verilerinden oluşmaktadır.

 

Ülkemizde de hali hazırda 2012, 2013, 2014 verileri toplanmış olup, yukarıda sayılan süreçlerin tamamlanması beklenmektedir. Bu süreçler kapsamında;

 

* 2012 istatistiklerinin Eylül 2015,

* 2013 istatistiklerinin Şubat 2016,

* 2014 istatistiklerinin ise Eylül 2016’da

yayınlanması planlanmaktadır.