22 Mar 2018 Perşembe
IMAGE Mart Ayı Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı

  Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser) Türkiye’de 2014 yılında yaşa standardize kanser hızı erkeklerde yüz binde 246,8...
IMAGE Sağlıkta Kadın Çalışanlar Fotoğraf Yarışması

  8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Dünya Sağlık...
IMAGE Seni İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi - Samsun

  Farkındalık ilk olarak okul çağlarında başlar düşüncesinden hareketle, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi tarafından...
IMAGE Türkiye’nin Gururu

    CONCORD, Londra Hıfzıssıhha ve Tropikal Tıp Okulu liderliğindeki kanser sağkalımının dünya çapında hesaplanabilmesi için...
IMAGE Dünya Kanser Günü-2018

    Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir...
IMAGE Kanser Farkındalığı İçin HSGM Stand Açılarak Anket Yapıldı

  Kanser Daire Başkanlığı; "Ocak Ayı Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde stand...
IMAGE Ocak Ayı Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı

  Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülürken ülkemizde...

* Türkiye Kanser İstatistikleri.pdf

 

Kanser değişik organlarda hücrelerin kontrolsüz çoğalmasından oluşan, klinik görünümü, tedavisi ve yaklaşımı birbirinden farklı olan bir hastalıklar grubudur. Kanserin kontrol altına alınması hususunda önceliklerin belirlenebilmesi için kanser yükünün insidans (ortaya çıkan yeni vakalar) ve ölüm sayısı cinsinden tahmin edilmesi gerekmektedir. Kanser kontrolünde en önemli yapıtaşı elinizde doğru, tam ve güvenilir veri olmasıdır.

Kanserle Savaş Daire Başkanlığı 1983 yılında kurulmuştur. Bu yıllarda kanser hastalığı bildirimi zorunlu hastalıklar arasına alınmıştır. Bu dönemde, kanser sıklığı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda, organa özgü kanser sayıları ile ülkemizde ilk kez kanserin profili görülmüştür. Pasif sistemle başlayan kanser kayıtçılığında yeterli sayıda ve kalitede verinin toplanamaması nedeniyle 1992 yılında aktif sistemle kanser kayıtlarının toplanmasına başlanmıştır. İlk kez “Kanser Kayıt ve İnsidans Projesi” kapsamında İzmir’de aktif kanser kayıt merkezi kurulmuştur. Bu merkezden 6 yıl sonra Antalya Kanser Kayıt Merkezi’de açılarak kanser kayıtları toplamaya başlamıştır. Ülkemizde 2007 yılına kadar örneklemde olan nüfus kapsamı %23’tür. Gaziantep ve Malatya illerinin 2010 yılında eklenmesi ile örneklemde olan nüfus kapsamı %27’ye ulaşmıştır. İstanbul, Mersin ve Adana’da 2012 yılında aktif kanser kayıt merkezleri oluşturulmuş, örneklemde olan nüfus kapsamı %50’yi aşmıştır. Dünya nüfusunun aktif kanser kayıtçılığı açısından sadece %8’i takip edilirken,  2013 yılında ülkemizde kapsayıcılık %50’ye ulaşmıştır. 2014 yılında kurulum aşaması bitecek olan yeni merkezlerimiz ile 81 ilimizde de aktif kanser kayıt merkezi hizmetleri başlayacak ve %100 kapsama oranına ulaşılacaktır.

Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) tarafından yayınlanmakta olan “Beş Kıtada Kanser” serisi isimli kitapta kanser kayıt merkezlerinin verileri ancak kalite değerlendirmelerini geçmeleri halinde yer almaktadır. İzmir ve Antalya Kanser Kayıt Merkezlerinin 1998-2002 serisi verileri “Beş Kıtada Kanser” kitabının 9. baskısında yer almıştır. Aynı kitabın 10. baskısında ise İzmir ve Antalya Kanser Kayıt Merkezlerine ek olarak Trabzon ve Edirne Kanser Kayıt Merkezlerinin 2003-2007 serisi verileri yer almıştır.

İzmir Kanser Kayıt Merkezi 20 yıllık deneyimi ve sürekliliği nedeniyle 2013 yılında Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) tarafından Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kanser Kayıt Merkezleri için eğitim merkezi olmuştur.

Özellikle kanser kayıtçılığı konusunda çok önemli uluslararası etkinlikleri bulunan Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu’nun (MECC) merkezinin de Türkiye’ye taşınma kararı alınmıştır.

2009 YILI VERİLERİ

2009 Yılı İlk 10 Kanser

67

21meme22servix23

29yas30toplam31

DÜNYA KANSER İSTATİSTİKLERİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU

Uluslararası Kanser Ajansı (IARC)  Tarafından Yayınlanan Globocan 2012 Verilerine Göre Türkiye’nin Durumu (Deri Dışında Kalan Kanserlerin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızları)  (14)

 

Erkek*

Kadın*

Dünya

205,4

165,3

IARC’a üye 24 ülke

236,4

192,5

AB (28 ülke)

314,9

243,2

ABD

347,0

297,4

Türkiye**

245,7

157,5

*Yaşa göre standardize edilmiş hız 100.000 kişide **Türkiye Birleşik Veri Tabanı, 2009

36

SONUÇ

*  Türkiye’de kanser sıklığı Dünya ve Dünyanın gelişmekte olan ülkeleriyle benzerlikler göstermektedir.

*  Türkiye’de 2009 yılında yaşa standardize edilmiş kanser hızı erkeklerde 269,7, kadınlarda ise 173,3’dür (100000 kişide).

*  2009 yılı kanser istatistiklerine göre ülkemizde her yıl yaklaşık 98 bin erkek ve 63 bin kadın kansere yakalanmaktadır.

*  Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir.

*  Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. 

*  Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türüdür.

*  Gençlerde ise (15-24 yaş grubu) erkeklerde testis kanseri ve kemik kanserleri, kadınlarda ise tiroid ve Hodgkin Hastalığı en sık karşılaşılan kanser türleridir.

*  Akciğer kanserinde hastaların yarısı ileri evrede teşhis edilmektedir.

*  Meme kanserinin sadece %8,4’ü uzak evre kanser vakalarından oluşmaktadır.

*  Kadın kanserleri olan uterus korpusu ve serviks kanserlerinin çoğunluğunu erken evrelerde yakalamaktayız.

*  Sağkalım süresi incelenen kanserler içinde en kötü olan akciğer kanseridir.