14 Ara 2017 Perşembe

Tanıdan Sonra Sigarayı Bırakmanın Yararları

Kanserli hastaların sigarayı bırakması, kanser tedavisini ve genel sağlık
durumunu iyileştiren pek çok fiziksel ve psikolojik yararı vardır. Sigarayı
bırakmanın yaşam süresi oranlarını artırdığı, ikincil kanser riskini azalttığı,
hastaların yaşam kalitesini artırdığı gösterilmiştir.